fbpx

Geleceğin Lider Hukukçuları Projesi

KızBaşına Sosyal Medya Platformu, Amerika Büyükelçiliği desteği ile Geleceğin Lider Hukukçuları Projesi’ni tamamlamıştır.

Bu proje ile KızBaşına, Türkiye genelinde hukuk fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencilerine veya hukuk fakültesinden yeni mezun olmuş kişilere, Türkiye’de kadına şiddete ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesine dair eğitim sunmayı amaçlamıştır. Proje iki konferans ve iki atölyeden oluşuyordu. Ek olarak, proje sonunda yayınlanmış MOOC (Massive Open Online Courses) ile gerçekleşmiş eğitimlerden elde edilen çıktıların çevrimiçi olarak yayınlandı.

KızBaşına, çevrimiçi yayınlamış olduğu eğitim materyalleri (MOOC) ile Türkiye’de hukuk alanında kadına şiddet ile mücadelede önem arz eden 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere birçok bilginin tek bir kaynaktan elde edilebileceği bir ürün ortaya koymayı hedeflemiştir.

Böylece, kadın hakları alanında uzmanlaşmak ve ileride bu alanda çalışmak isteyen geleceğin hukukçularına Türkiye’de kadına şiddete ilişkin dava süreçlerinin nasıl ilerlediği ve nasıl ilerlemesi gerektiğine dair bakış açısı kazandırılmıştır.

Aşama 1

Geleceğin Lider Hukukçuları Projesi 1. Ayağı:

11 Mayıs 2019 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, hukuk fakültesi öğrencilerinin yanı sıra konuyla ilgilenen herkesin katılımına açık olarak ‘Kadına Yönelik Şiddete Hukukun Sözü’ adlı konferans gerçekleştirilmiştir.

Davos oturma düzeninde ilerleyen ve moderatörlüğünü Gürbüz Evren’in üstlendiği konferans iki oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir.

İlk oturumda Prof. Dr. Gülriz Uygur, (E) Hâkim Av. Eray Karınca ve Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Av. Aslı Koçak Arıhan yer almıştır. İlk oturum kapsamında konuşmacılar tarafından, kendi çalışma alanları ve mesleki tecrübelerinden yola çıkılarak, 6284 sayılı kanunun eksiklerini tartışılmış ve kanunun uygulanmasında oluşan sıkıntılar özellikle şiddet mağdurları açısından değerlendirilmiştir.

İkinci oturumda Sosyal Hizmetler Uzmanı Zeynep Mutlu, Av. Sibel Önder ve Ürün Güner yer almıştır. ‘Mağdur’ odaklı ilerleyen bu oturumda; mağdurların korunması ve davaların yürütülmesinde yaşanılan problemlere değinilmiştir. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının kadına şiddet konusunda ulusal ve uluslararası rolü üzerinde durulmuştur.

Konferansın ardından konferansta yer alan konuşmacılar ve Türkiye genelinde seçilen 38 lider geleceğin hukukçuları ile kapalı bir Soru-Cevap oturumu düzenlenerek interaktif bir etkinlik gerçekleştirilmiştir.

Sonrasında Av. Derya Baykan ile kadına şiddet davalarına ilişkin örnek bir vaka çalışması yapılmıştır. Ardından 38 lider öğrenci çalışma gruplarına ayrılarak kendilerine verilen vakalar üzerinde 1 haftalık bir çalışma yürütmüşler ve kendi dava dilekçelerini yazmışlardır.

Aşama 2

Geleceğin Lider Hukukçuları Projesi 2. Ayağı:

18 Mayıs 2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde AÜHF öğrencileri ve 38 geleceğin lider hukukçularının katılımıyla, Av. Birsen Atakan tarafından ‘Şiddetsiz İletişim Dili ve Şiddetsiz Dilekçe Yazımı’ konferansı gerçekleştirilmiştir.

Konferansın devamında, Av. Birsen Atakan tarafından 38 lider öğrenciye şiddetsiz dilekçe yazım atölyesi yapılmıştır.

Atölye çalışmasının ardından, Prof. Dr. Gülriz Uygur ile 38 lider öğrenci bir araya gelerek özel bir Soru-Cevap oturumu gerçekleştirmişlerdir.

Son oturum ise Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Hava Orhon ile düzenlenmiştir. Hava Orhon, uygulamada sıklıkla rastlanan örnek vaka tipleri üzerinden giderek, mevcut sıkıntıların nasıl giderilebileceği konusunda fikirlerini belirtmiş ve bir kadına şiddet dava sürecinin nasıl yürütülebileceğine ilişkin deneyimlerini lider öğrencilerle paylaşmıştır.

Aşama 3

Geleceğin Lider Hukukçuları Projesi 3. Ayağı:

Projenin 3. aşaması olarak, 1 Haziran 2019 tarihinde Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal ile bir eğitim gerçekleştirildi.

Ardından, proje boyunca edinilen tüm teorik ve pratik bilgilerin bir değerlendirme safhası niteliğinde olan Tetralemma etkinliği uygulandı. Tetralemma etkinliği ile 6284 sayılı kanuna dair teoride ve uygulamada keşfedilen/öğrenilen eksiklerin lider öğrenciler tarafından bütün yönleriyle ele alınması ve bu kapsamda mevcut sıkıntıların çözümü konusunda yeni bir bakış açısının ortaya konulması amaçlandı.