ÇAPLI VAKFI

Hakkımızda

Çaplı Vakfı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı ayrımcılık ve şiddet başta olmak üzere, güncel toplumsal sorunlar ile olguları görünür kılar ve bireylerin toplum içerisinde ekonomik, kültürel ve bilimsel olarak gelişmesine yönelik çalışmalar yürütür. Bunun yanı sıra Çaplı Vakfı, özellikle şiddete ve tacize uğrayan kadınlar ve kız çocuklarına yardım yollarını göstermek ve onları güçlü birer birey haline getirebilmek amacıyla kurulmuş olan KızBaşına sivil toplum örgütünü geliştirmek ve etkisini artırabilmek amacını taşır.

Vakıf bu amaca yönelik olarak, toplumda kadını güçlendirmeyi, kadın hakları, çocuk hakları, insan hakları ve hayvan hakları konularında çalışmalar yapmayı; şiddete uğrayan kadının veya çocuğun genel akli ve fiziki sağlığını korumaya yönelik stratejiler oluşturmayı, bu alanda genç ve yükselmekte olan kadın sanatçıları ve yerel kültürlere özgü sanat eserlerinin oluşmasını desteklemeyi, yazılı ve görsel basın, yayın, iletişim ve sosyal medya araçlarını kullanarak ilgili konularda uzman kişilerin mesleki bilgilerini topluma aktarmayı amaçlar. Son olarak, teknoloji alanlarında özgün teknolojik sistem ve bileşenlerin üretilmesine dönük araştırma-geliştirme, proje ve faaliyetler hayata geçirerek bu alanda öncü olmayı hedefler.

Kurucularımız

  Yeşim Çaplı

1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde lisans eğitimini ve 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2017 yılında kadına yönelik her türlü şiddet söylemi ile mücadele edilmesi gerektiğinin farkındalığı ile KızBaşına’yı kurdu. 2018 yılında, bir sosyal medya kampanya yarışması olan Facebook Global Digital Challenge Peer to Peer kapsamında hayata geçirilen İşinde Gücünde Kadın projesinin ve 2019 yılında aynı yarışma kapsamında hazırlanan ve birincilik ödülü alan Dijital Karanfil projesinin danışmanlığını yaptı.Günümüzde, ODTÜ/GİSAM’da öğretim görevlisidir ve ilgi alanları arasında radyo-televizyon gazeteciliği, medya politikaları, uluslararası medyanın politik ekonomisi yer almaktadır.

  Berke Çaplı

2012 yılında Essex Üniversitesi’nde “Ekonomi ve Siyaset Bilimi” alanında lisans eğitimini tamamladı. 2017 yılında KızBaşına’nın Kurucu Koordinatörü oldu. 2018’de KızBaşına’nın, Peer to Peer Facebook Global Digital Challenge kapsamında hayata geçirilen “İşinde Gücünde Kadın” projesi ile “Winner of Honorable Mention” ödülünü almasına, 2019’da ise aynı yarışma kapsamında hazırlanan “Dijital Karanfil” projesi ile birincilik ödülü almasına proje danışmanı olarak destek oldu. Bununla birlikte, Türkiye’de bir ilk niteliğinde olan, “Geleceğin Lider Hukukçuları” projesinin ve 2022 yılı itibariyle 5.000’i aşkın öğrencinin kayıtlı olduğu “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuk Rehberi” online eğitiminin proje tasarım aşamalarına önemli katkılar sundu. KızBaşına’nın, Ankara NGOs Platform tarafından “Outstanding Service and Success Award” ödülüne layık görülmesine ve Ankara Kent Konseyi Üyesi olmasına yardımcı oldu. Halen, kadına yönelik şiddet ve nefret söylemi ile mücadele etmek amacıyla KızBaşına bünyesinde hayata geçirilen çok sayıda projenin koordinatörlüğünü yürütmektedir.

  Burak Çaplı

Burak, özellikle ticari gayrimenkulleri yönetmek ve işletmek için yıkıcı veri güdümlü teknolojiler sunma odaklı ve Londra merkezli bir Müşteri Zekası sağlayıcısı olan Radius Tech’in kurucu ortağı ve CEO’sudur. Radius, yeni nesil tüketici beklentileri gayrimenkul varlık yöneticileri ve yatırımcılar arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan piyasadaki boşlukları tespit etmeyi ve fırsatları belirlemeyi amaçlıyor. Burak, 19 yaşından itibaren ilk ticarileştirilmiş 3D Çikolata Yazıcısından tutun Hindistan’a ticaret ve yenilik elçisinin bir parçası olarak InnovateUK ve Uluslararası Ticaret Departmanı’nı temsil etmeye kadar en önde gelen teknolojik gelişmelerde yer aldı. Ayrıca Transport for London’ın Modernization of the Four Line (4LM) çalışmasına katkıda bulundu ve burada güvenlik önlemlerini geliştirmek amacıyla yolcuların davranışlarını analiz etti ve insan davranışını anlamak için veri içgörülerini kullanmanın yolunu açtı. Burak’ın çalışması temelde sosyal medya ve insan etkileşiminin dinamikleri hakkında derinlemesine bir anlayışa dayanarak büyük veri, yapay zeka ve insan sezgisinin değerlerini uyumlu hale getiriyor.

tr_TRTurkish