NEDİR? NASIL? HEDEF?

KızBaşına, adını “Kız başına yapamazsın” nefret söylemini reddederek oluşturduğu karşıt “Yaparsan kız başına yaparsın” söyleminden almaktadır. KızBaşına gönüllü aktivistlerin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir aktivist topluluğudur ve sosyal girişimleri kapsamında kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur (NPO).

KızBaşına’nın stratejisinin üç asli temeli vardır.

DÖNÜŞÜM

KORUMA

SÜREKLİLİK

En genel anlamıyla dönüşüm faaliyeti toplumunun şiddet meşrulaştırmasını değiştirmeyi ve kadını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Dönüşüm faaliyetleri altında özellikle sosyal medya güdümlü kampanyalar yer almaktadır. Kampanya faaliyetleri mevcut durumu anlamak, değerlendirmek, anlatmak, güçlendirmek, meydan okumak veya sesiz çoğunluğu harekete geçirme maksadıyla yaratıcı ve yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesini ve uygulamasını kapsamaktadır. Yaratıcı ve yenilikçi yöntemlerin oluşmasını süreklilik arz edecek usulde desteklenmesi maksadıyla geliştirilen “KızBaşına Sosyal Medya İçerik Taslağı ve Tablosu” Ek-1’de sunulmuştur. Her kampanya içerisinde net anlaşılır hedefli mesajları barındırır, hedef kitlesinden bir eylem bekler ve bütün süreci bir anlatı içerisinde sunar.

Koruma ise şiddete uğrayan kadınların korunmasına yönelik münferit olaylara akut müdahaleleri veya genel akli ve fiziki sağlığın korunmasını da dahil olmak üzere daha geniş koruma stratejilerini de içinde barındırmaktadır. Bu manada KızBaşına Hukuk Ekibi en etkin rolü üstlenmektedir. Hukuk faaliyetleri, eksik yasaların belirlenmesi ve giderilmesi için gerekli faaliyetleri icra etmenin yanı sıra mevcut yasaların hukuka uygun olarak uygulanması için gerekli adımlar atmakla görevlidir. Dönüşüm stratejisi ile müşterek olarak koruma uygulamaları kapsamında Hukuk Ekibi toplumu, hakları ve yardım yolları hakkında bilgilendirir. Bu kapsamda, çeşitli yöntemlerde bildiriler, eğitimler ve kampanyalar düzenlemek suretiyle faaliyetlerini yürütür. Eğitimler, genel toplum eğitimi olmakla beraber uzman ve lider eğitimlerini de kapsamaktadır. Ekip aynı zamanda KızBaşına’ya gerçekleştirilen hukuki danışma konularının cevaplanmasıyla yükümlüdür.

KızBaşına devamlılığını sağlamak maksadıyla proje fonlarına, hibelere, yarışmalara ve ödüllere başvurabilir veya iştirakler kurabilir. İlgili başvuru imkânlarının bulunması, başvuruların hazırlanması ve süreçlerin yönetimi KızBaşına Proje Ekibi tarafından gerçekleştirilir.

KızBaşına faaliyetlerinin maddi gereksinimlerini karşılamak ve dönüşüm stratejisini desteklemek maksadıyla KızBaşına Sanat Galerisi iştiraki kurulmuştur.

Sanat Galerisi yükselmekte olan sanatçıları bulur, eserlerini ürün haline getirir ve çeşitli satış kanalları üzerinden ticarileşmesini sağlar. Elde ettiği gelirlerin belirlenen bir payını yeniden yatırım için Sanat Galerisi Fonuna, bir payını KızBaşına Genel Fonuna ve bir payını da sanatçıya burs olarak ayırır.

Sanatçıya sağlanan burs ile kadın alanında Türkiye ve yerel kültürlere özgü sanat eserlerinin sürekli bir usulde oluşmasını desteklemeyi amaçlar. Bu amaç doğrultusunda iş birliği içerisinde olduğu sanatçıdan tüm hakları KızBaşına da saklı olmak üzere özgün bir eser geliştirmesini ister.

Sanat Galerisi eserler ve sanatçı iş birliklerini artırmak, eserleri yaygınlaştırmak, iş birlikleri ve ticari kanallar oluşturmakla görevlidir.

tr_TRTurkish