Projenin Amacı: Projenin amacı özellikle gençler ve çocuklar başta olmak üzere ebeveynleri ve bireyleri siber güvenlik çerçevesinde eğitmek ve potansiyel siber tehlikeler ve risklerden korumaktır. 

Projenin Kapsamı: E-Güvenlik yalnızca internetin değil aynı zamanda gençlerin elektronik ortamda iletişim kurmalarını da içeren bir terimdir. E-güvenliğin arttırılmasının amacı, zorbalığa maruz kalma, cinsel içerikli davranış veya sömürü de dahil olmak üzere, gençleri elektronik medyaya erişme ve bunları kullanmanın olumsuz sonuçlarından korumaktır.

Hedef Kitle: Projenin hedef kitlesi tüm toplumdur.

Yolculuğumuz:  İnternet genelde ilham verici ve olumlu bir yer. İnternet, çocukların ve gençlerin bir dizi cihazda, çeşitli şekillerde, iletişim kurasını ve yaratıcı olmasını sağlayan inanılmaz bir kaynaktır. Ancak, internet her zaman değişiyor ve çocuklarınızın teknolojiyi kullanmalarıyla ilgili güncel kalabilmemiz zorlaşıyor., Çocuklar ve genç insanların online hayatlarını yönetmek konusunda hâlâ tavsiye ve korumaya ihtiyaçları vardır. Bu kapsamda faaliyetler yürüterek eğitim niteliğinde bir rehber hazırlamak adına sürece başlandı. 

Projenin Etkisi ve Kazanımları: Bu kapsamda KızBaşına’nın internet sitesinde E-Güvenlik Rehberi yayınlandı. Bu rehber içerisinde kapsamlı bir şekilde potansiyel tüm siber tehditler açıklandı ve korunma yolları değerlendirildi. Bu rehber halka açık ve ücretsiz bir şekilde sunuldu.

Proje Zaman Çizelgesi: Proje, 2017 yılında gerçekleştirilmiştir. 

Nasıl bağlantı kurabilirsiniz? E-Güvenlik rehberine internet sitemiz üzerinden dilediğiniz zaman ulaşabilir ve faydalanabilirsiniz.
https://www.kizbasina.com/projeler/e-guvenlik-rehberi/

Türkiye’de her yıl kadın cinayetleriyle birlikte cinsiyete dayalı şiddet artmaktadır. Toplum yaşanan bu olaylar dolayısıyla üzülürken, sorumluluk yükünün kabul edilmemesi davranışıyla birlikte sorumluluğu tanımlanamayan bir başkasını devretme davranışı ortaya çıkmaktadır.

Aile içi şiddet ve kadın cinayetleri üzerine yapılan araştırmalar göstermektedir ki toplum, kadın cinayetlerini çözülebilecek bir sorun olarak görmesine rağmen bunun tamamen kolluk kuvvetleri aracılığıyla yapılabileceğini düşünmekte ve herhangi bir bireyin tek başına bir şey yapamayacağı görüşündedir. Toplum tarafından sahip olunan bir diğer yaygın görüş ise aile içi şiddetin hane içerisinde gerçekleşen bir eylem olduğu ve dışarıdan müdahele edilmemesi gerektiği yönündedir.

Biz de KızBaşına olarak, topluma bireysel sorumluluklarımızı hatırlatmak amacıyla “Dijital Karanfil Kampanyası”nı başlattık. Bu kampanyada amacımız kadın cinayetlerinin hiç de uzağımızda olmadığını ve her yerde bir kadının öldürüldüğünü hatırlatmaktır. Kampanyayla birlikte, QR kodlar basılı posterler ve stickerlar, Türkiye’de 2017 ve 2019 yılları arasında öldürülen kadınların öldürüldükleri semt ve mahallelere yerel gönüllü ağımız aracılığıyla yapıştırıldı ve asıldı. Aynı şekilde amacımız bu posterlerin öldürülen kadınlar için bir anıt olmasıdır ve bu kapsamda üniversite öğrencilerine, üniversite mezunlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve kentlerde yaşayan insanlara ulaşmayı amaçladık. Kampanya sonunda 1000 gönüllümüz ile 550den fazla lokasyona ve 72 şehire yaklaşık 2900 basılı materyal gönderdik.

tr_TRTurkish