Kadınların Siyasi Katılımı

Project Name: Güçlendirme Yoluyla Demokrasi: Kadınların Siyasi Katılımını Artırmak Projesi

Project Purpose: Proje, Türkiye’de Mayıs 2023’te yapılacak genel seçimler için yeni nesil seçmenlerin, özellikle de 18-30 yaş arası genç kadınların seslerini görünür kılmayı ve demokratik süreçte kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje, genç katılımcılardan oluşan farklı bir gruba bir atölye çalışması sunacak ve seslerini ve fikirlerini duyurmak için bir sosyal medya kampanyası oluşturacaktır. Projenin çıktıları hem mikro hedefleme araçlarıyla sosyal medyada yaygınlaştırılacak hem de e-posta listeleri ve kişisel temaslara dayalı doğrudan iletişim yoluyla karar vericilere iletilecektir. 

Project Scope: Proje, Ulusal Demokratik Enstitü tarafından finanse edilmiştir. KızBaşına, demokratik sürecin temel yönleri hakkında erişilebilir ve kapsamlı eğitim içeriği sağlayarak genç kadınları güçlendirmeyi ve daha fazla demokratik katılım ve katılımı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Sosyal medya kampanyası, genç seçmenlerin seslerinin karar alıcılar tarafından duyulmasını ve genel seçimlere giden siyasi tartışmaları etkileyebilmelerini sağlamak için seslerini daha da yükseltiyor. Sonuç olarak bu proje, Türkiye’de gençlerin siyasi sürece tam olarak katılma ve seslerini duyurma konusunda güçlendirildiği daha kapsayıcı ve katılımcı bir demokratik sürece katkıda bulunma potansiyeline sahiptir.

Project Activities: Özet olarak, projenin faaliyetleri şunlardır:

  • KizBasina takipçilerini, farklı geçmişlere sahip ilk kez oy kullanacakları hedefleyen ihtiyaç değerlendirme anketi. En az 1.000 kadının anketi doldurması beklenmektedir. 
  • Çoğunluğu ilk kez seçmen olan 18-30 yaş arası genç kadınlardan oluşan 25 katılımcı için bir günlük çevrimiçi atölye çalışması.  
  • Kapsamlı ve başarılı bir Sosyal Medya Kampanyası, Yaygınlaştırma Raporu (genç kadınların sivil aktörleri ve politikacıları hedefleyen siyasi taleplerine ilişkin rapor) ve yaygınlaştırma stratejisi oluşturmak için Politika Belirleme Uzmanları, Siyasi Katılım ve İletişim Danışmanları ile toplantılar 
  • Genç kadınları etkileyen mevcut politikalar hakkında bilgi edinmek ve genç kadınların ihtiyaçlarını onlara iletmek için siyasi aktörlerle toplantılar. Bu, Yaygınlaştırma Raporuna ve Sosyal Medya Kampanyasına yansıtılacaktır. 
  • Görsel ve işitsel bilgilendirici içeriğin oluşturulması ve 4 sosyal medya platformuna (Instagram, LinkedIn, Twitter ve Youtube) yayılması. 
  • Sivil aktörleri ve politikacıları hedef alan genç kadınların siyasi taleplerine ilişkin Yaygınlaştırma Raporu

Target Audience: 18-30 yaş arası genç kadınlar. 

Project Impacts: Proje süresince 18-30 yaş arası +10 kişilik bir odak gruptan oluşan genç kadın kitlesiyle bir değerlendirme gerçekleştirdi. Genç kadınların katılımını ve siyasi temsilini tamamlamak ve daha da geliştirmek için proje faaliyetleri, bu seçim döneminde kadınların ihtiyaçlarını iletmek üzere tasarlanmıştır. İhtiyaç analizi ve kampanya sonuçlarını içeren bir Yaygınlaştırma Raporu oluşturuldu ve 20’den fazla politikacı ile paylaşıldı ve sosyal medya kampanyası 1 milyondan fazla gence ulaştı. 

Project Timeline: Proje, 2023 yılı Mayıs ayında başlamış olup Temmuz ayında tamamlanmıştır. 

How to Connect: Yaygınlaştırma raporuna ulaşmak için: https://www.kizbasina.com/kadinlarin-siyasi-katilimin-artirilmasi/

en_USEnglish