Kurgusal duruşma yarışmaları, hali hazırda eğitimini sürdüren hukuk öğrencilerinin fakültede edindiği bilgileri mezun olmadan ve bir staj sürecinden geçmeden pratiğe dökmesine olanak tanıyan yarışmalardır. Mesleğe bir ön hazırlık niteliği taşıyan ve öğrencileri ilgi alanları doğrultusunda çalışmaya teşvik eden bu yarışmalar, hukuk öğrencilerinin uygulamadan çok uzak kalarak eksik veya yanlış bilgiler ile mezun olmalarının önüne geçebildiği gibi hukuki bilgilerini en etkili, en doğru yöntemler ile kullanmalarına da olanak tanımaktadır.

Kız Başına Hukuk Ekibi tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, Türkiye’de barolardan öğrenci derneklerine uzanan hiçbir kurum, kuruluş ya da topluluk tarafından kadına şiddet temalı bir kurgusal dava simülasyonu/yarışması düzenlenmediği ve bu konuda kurgusal davaların yapılmamasının birçok farklı sebepten kaynaklandığı, konuya özel maddi ve manevi kaygıların var olduğu görülmüştür. Özellikle konunun hassasiyeti dolayısıyla birtakım tepkilere maruz kalınabileceği ya da taraflar arası makul dengenin oluşturulamayacağı gibi birçok sebebin var olması bu konuda bir araştırma ve geliştirme (AR-GE) sürecinin başlatılması fikrini doğurmuştur. Bu kapsamda Türkiye’de daha önce uygulaması görülmeyen bir konu üzerinde yeni bir format geliştirebilmek ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve cinayetlere karşı bir farkındalık yaratarak ileride bu alanda mücadele etmeyi arzulayan genç hukukçulara bir fırsat sunmak adına; Türkiye genelinde uygulanabilir nitelikte ‘Kadına Şiddet Alanında Kurgusal Duruşma Laboratuvarı’nın oluşturulmuştur.

Bu doğrultuda, projemizin ilk adımı 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi hakkında kapsamlı bir eğitimin akademik uzmanlar ve hukukçular tarafından hukuk fakültesi öğrencilerine verilmesi olmuştur. Hipotez aşamasının öncesinde düzenlenen atöylelerde mevzubahis kanun ve sözleşme hakkındaki değerlendirmeler ve görüşler paylaşılmış; toplumsal cinsiyet eşitsizliği vakalarının ele alınışındaki etik sınırlar üzerinde durulmuştur.

KızBaşına, Türkiye’de şiddet vakalarının önüne geçilmesi için katkıda bulunmak isteyen ve mücadelenin bir parçası olabilmek için ortaya yüreklerini koyan değerli hukuk öğrencilerine bu anlamda kendilerini geliştirebilecekleri bir olanak yaratmak adına, KızBaşına Hukuk Ekibi tarafından tasarlanmış hipotezlere en uygun mahkeme simulasyonunu oluşturmayı hedeflemiştir. Hipotez aşaması, bu anlamda araştırma ve geliştirmeyi temsil ederek; projenin hedefi çerçevesinde en etkili ve etik sınırlar dahilinde olan yasal metodların uygulanışını ortaya çıkarmıştır.

7, 8, ve 9 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen hipotez aşamasında, Türkiye’nin farklı illerinden gelen hukuk öğrencilerinden oluşan 8 takım oturumlara katılmıştır. Değerli jüri üyeleri tarafından performansları değerlendirilen takımlar arasından sona kalan iki takım, adlarını 7 Mart’ta gerçekleşitirilmıiş olan finale yazdırmayı başardılar.

7 Mart 2019 tarihinda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte hem kurgusal duruşma labarotuvarımızın büyük finalini gerçeklerştirdik, hem de kaybettiğimiz tüm kadınlarımız adına bir anma töreni gerçekleştirdik. Anma törenimiz kapsamında her bir konuk masasına yerleştirdiğimiz mumlar konuklarmız tarafından aydınlatılıp, etkinlik boyunca söndürülmediler. Konuklarımız aramızdan ayrılan şiddet kurbanı yüzlerce kadının yarım kalan ve anlatılamamış hayat hikayelerinin bulunduğu metinlere masalara yerleştirilen QR kodlar aracılığıyla ulaştılar. 250’nin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz büyük final etkinliğimizde Ankara Barosu Başkanı Sn. Av. Erinç Sağkan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Mansur Yavaş’ın eşi Sn. Nursen Yavaş, yaptıkları konuşmalarda KızBaşına ekibine tebriklerini iletip; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne de atıfta bulunarak kadına şiddete karşı topyekün mücadelenin önemine değindiler.

Final Duruşmasının ardından yapılan ödül töreninde kazanan takıma plaket ve sertifikasını projemize başından beri desteklerini sunan Ankara Gelincik Merkezi Başkanı Sn. Aslı Koçak Arıhan, ikinci olan takıma ise ikincilik plaketi ve serifikasını KızBaşına Koordinatörü Sn. Yeşim Çaplı takdim ettiler. Kurgusal Duruşma Labarotuvarı projesinin final ayağı yapılan kapanış konuşmasının ardından son buldu.