Proje İlanları

Daha fazla öğrenmek ister misiniz? Artık bir Udemy kursumuz var! Daha fazlasını öğrenmek için buraya tıklayın.

https://www.udemy.com/course/kizbasina-genc-akademi/

KızBaşına Genç Akademi Nedir?

KızBaşına Genç Akademi, toplumsal sorunlara ilişkin duyarlılıkları çok güçlü, ancak karar alma mekanizmalarındaki temsilleri son derece kısıtlı olan 14-18 yaş arası gençlerin kendilerini ifade etmeleri için onlara bir alan açan, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle hayata geçirilmiş bir projedir. 2022 yılının Ocak ayında faaliyete başlayan Genç Akademi projesi, gençleri tanık oldukları toplumsal konular üzerine harekete geçirmeyi, onları izleyici konumundan çıkarıp aktör oldukları bilincine yükseltmeyi, kendilerini ifade edebilmeleri ve kendi çözümlerini üretebilmeleri için onlara bir imkan sunmayı hedefler.

Toplumun %15’ini oluşturan (TÜİK, 2021) gençlerin perspektiflerini görebilmek amacını da taşıyan Genç Akademi, aktivizm olgusunun tanınmasını temel alan bir eğitim programı sunmaktadır. Geleceğin aktivistleri olan gençlere aktivizmin temellerinin anlatılması, aktivizm bilincinin kazandırılması, duyarlılıklarının eylemliliğe dönüştürülmesi yolunda destek olunması hedeflerini taşıyan Genç Akademi, eğitim programında gençlerin gelişim psikolojisine uygun yöntemler kullanarak geleneksel usullerin dışında bir aktivizmin de mümkün olduğunu ekip gönüllülerimizle ve çalışma biçimimizle genç kitleye göstermektedir.

Proje Amacı

Genç Akademi, gençlerin sesini çıkarmasının neden önemli olduğunu ve bunu hangi yollarla yapabileceklerini göstermeyi hedefler. Aktivizmin farklı yollarla yapılmasının da mümkün olduğunu savunan Genç Akademi Projesi, gençlerin sesini duyurmak için aracı olmak ve onları, kendi fikirlerini özgürce duyurmak için harekete geçmeleri konusunda teşvik etmek isteğiyle ortaya çıkmıştır. Bu proje ile gençlerin düşüncelerinin yok sayılamayacak kadar değerli ve toplumun ilerlemesi için zorunlu olduğunu başta gençler olmak üzere herkese duyurmayı amaçlamaktayız.

Proje Aşamaları

İki aşamadan oluşan Genç Akademi’nin ilk aşamasında 14-18 yaş arası gençler Udemy üzerinden ücretsiz olarak kayıt oldukları Genç Akademi-Aktivizme Giriş eğitimini tamamlamakta ve sertifikalarını almaktadır. Bu eğitim aktivizmin temelleri, yeni medya ve etkili medya kullanımı, aktivist araştırma ve veri bilimi, hiyerarşi biçimleri ve feminist aktivizmin tarihçesi üzerinde teorik bilgi edindirmeyi amaçlar.

Projenin ikinci aşaması, ilk aşama olan Genç Akademi Udemy Eğitimi’ni tamamlayıp edindiği sertifika ile KızBaşına internet sitesi üzerinden (başvuru formu üzerinden) başvuru yapmış ve başvurular arasından belirli kriterlere göre seçilmiş gençlerle deneyim paylaşımına ve pratik çalışmalara ayrılmıştır. Genç Akademi’nin bu aşaması projemize dahil olan gençlere KızBaşına’nın kuruluş, işleyiş ve organizasyon mekanizmasına dair bilgi vermenin yanında genç gönüllülüğünün ne demek olduğunu, toplumsal sorunları nasıl ele aldığımızı, tespit ettiğimiz toplumsal sorun ve ihtiyaçlara uygun çözümleri/projeleri üretim süreçlerimizi göstermeyi ve bu sayede onlara gelecek eylemleri için bir rehberlik imkânı sunmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, çalışma alanımız olan toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme konusunda gençlerin farkındalık düzeyini artırmaya yönelik atölyeler ve çalışma grupları tasarlanmıştır. Aynı zamanda, gençlerin de fikirlerini ve çözüm önerilerini dinleyerek onların bakış açıları üzerinden bir fikir ortaklığı yürütmek, aktivizmi birlikte üretme imkânı sağlamak için ve eğitimler sırasında edindikleri bilgileri ortak bir şekilde pratiğe dökebilmelerine alan tanımak için, projenin bu aşamasında gençlerin proje örnekleri geliştirmeleri beklenmektedir.

Kim Başvurabilir?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Bu eğitim nerede gerçekleşecek?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Eğitim sonunda sertifika kazanacak mıyım?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Eğitim sonunda hangi kazanımlar elde edilecektir?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

KızBaşına Genç Akademi'ye katılmak ne anlama geliyor?

KızBaşına Genç Akademi; gönüllülük, dijital aktivizm bazında deneyim paylaşımı ve pratik çalışmaları sağlamaktadır. Katılım sağlandığı takdirde, gençler KızBaşına hakkında daha fazla bilgi edinebilecek, KızBaşına ekibinin projelere ve sorunlara nasıl yaklaştığını öğrenebilecek ve ekip ile deneyim paylaşımında bulunabilecektir.

Açık lisede okuyorum, katılabilir miyim?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Bilgisayarım yok tablet, telefon vs ile katılabilir miyim?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Bu eğitim ücretli midir?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Liseliyim ama 18 yaşından büyüğüm, katılım sağlayabilir miyim?

asdasd

Kızbaşına Genç Akademi’ye katılım için hak kazanırken yaş fark yaratır mı?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.