Türkiye’de her yıl kadın cinayetleriyle birlikte cinsiyete dayalı şiddet artmaktadır. Toplum yaşanan bu olaylar dolayısıyla üzülürken, sorumluluk yükünün kabul edilmemesi davranışıyla birlikte sorumluluğu tanımlanamayan bir başkasını devretme davranışı ortaya çıkmaktadır.

Aile içi şiddet ve kadın cinayetleri üzerine yapılan araştırmalar göstermektedir ki toplum, kadın cinayetlerini çözülebilecek bir sorun olarak görmesine rağmen bunun tamamen kolluk kuvvetleri aracılığıyla yapılabileceğini düşünmekte ve herhangi bir bireyin tek başına bir şey yapamayacağı görüşündedir. Toplum tarafından sahip olunan bir diğer yaygın görüş ise aile içi şiddetin hane içerisinde gerçekleşen bir eylem olduğu ve dışarıdan müdahele edilmemesi gerektiği yönündedir.

Biz de KızBaşına olarak, topluma bireysel sorumluluklarımızı hatırlatmak amacıyla “Dijital Karanfil Kampanyası”nı başlattık. Bu kampanyada amacımız kadın cinayetlerinin hiç de uzağımızda olmadığını ve her yerde bir kadının öldürüldüğünü hatırlatmaktır. Kampanyayla birlikte, QR kodlar basılı posterler ve stickerlar, Türkiye’de 2017 ve 2019 yılları arasında öldürülen kadınların öldürüldükleri semt ve mahallelere yerel gönüllü ağımız aracılığıyla yapıştırıldı ve asıldı. Aynı şekilde amacımız bu posterlerin öldürülen kadınlar için bir anıt olmasıdır ve bu kapsamda üniversite öğrencilerine, üniversite mezunlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve kentlerde yaşayan insanlara ulaşmayı amaçladık. Kampanya sonunda 1000 gönüllümüz ile 550den fazla lokasyona ve 72 şehire yaklaşık 2900 basılı materyal gönderdik.