fbpx

Hukukta: Kadına Şiddet

Ev içi şiddette uygulamacıların öncelikle toplumsal cinsiyet bakış açılarına sahip olmaları gerekmektir. Ön yargılara kapılmadan ev içi şiddetin mahremiyet bölgesi, özel alan gibi sebeplerden dokunulmaması tamamıyla insan hakları ihlali meselesidir.

Kadına 6284 kanunun şiddete derhal dur demeyle karşımıza çıkmaktadır. Kadına yönelik şiddetin toplumsal eşitsizliğin bir sebebi olduğu görülmektedir. Kadına yönelik şiddet kadınların cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldıkları şiddettir. Fakat aile içi şiddette erkeklerinde şiddete maruz kaldığı aşikardır dolasıyla erkekler şiddete uğramaz tamamıyla ön yargıdan ibarettir.

Aile içi şiddettin hukuk kliniği çalışmalarında ki amaç hukuk fakültesi öğrencilerinde farkındalığı yaratmaktır. Dünya sorunu olan kadına yönelik şiddetin sürmesinin en büyük nedeni hukukçuların bu sorunu hiç bir zaman görmemeleridir veya önemsememeleridir. Bu bakışı kazandırmaya 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladık…

Hukuki kimlikler projesi tanıtım videosu buradaki tek amaç eğitimsel açıdan yaklaşım değil. Temel amaçlarından birisi hukuk fakültesi öğrencilerinin daha öğrenciyken deneyim kazanması. Bir diğeri de dezavantajlı grupların özellikle kadınlar , çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi hukuki ihtiyaçlarını gidermek kapsamlı bir projedir. seçilen alan aile içi ve kadına yönelik şiddettir.

Şiddet mağduru kadın neden şikayet etmek istememektedir? Şiddet mağduru kadın neden şikayetini geri çekmektedir? Ne olursa olsun aileni sürdür… Kocandır şiddete katlan… bu tür çevresel etkiler sebebiyle şiddet mağduru kadınlar şikayet edememekte veya şikayetini geri çekmektedir. Özen gösterme ilkesi sadece şiddete uğrayana değil şiddet uygulayana da özen göstermeyi gerekmektedir.

6284 sayılı kanun şiddetin önlenmesi ve ailenin korunmasıdır. Diğer bir adıyla şiddete derhal dur deme kanunudur. Kadına yönelik şiddet, kadınların cinsiyetlerinden dolayı yapılan bir ayrımcılıktır. Şiddeti önlemeye yönelik oluşturulan bir normdur.

Kimlik değiştirme koruyucu tedbirlerden biridir. Kanun şiddet gören kadına yeni bir yaşam olanağı sağlamaktadır. Bu sayede şiddet gören kadın, şiddet gördüğü kişiden uzak rahat bir şekilde yaşayabilmektedir.

Zorlama hapsi şiddet uygulayan kişiye şiddeti önlemeye yöneliktir. Genel anlamda bir disiplin hapsidir. Kural olarak zorlama hapsi kısa süreli bir hapistir. Amaç kişinin kurala uymasını zorlamaktır.