Project Name: Model Court of GBV in Criminal Cases Laboratory Project

Project Purpose: Kurgusal Duruşma Laboratuvarı, Türkiye’de daha önce kadına şiddet temalı herhangi bir kurgusal dava yarışması yapılmamış olması nedeniyle bu konu özelinde yeni bir format geliştirebilmek amacıyla çeşitli hipotezlerin uygulama alanı bulduğu bir araştırma-geliştirme sürecini içinde barındırmış ve bu alanda mücadele etmeyi arzulayan geleceğin hukukçularına toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve cinayet davaları açısından hukuk bilgilerini pratiğe dökme olanağı sunmuştur.

Project Scope: Kurgusal Duruşma Laboratuvarı, hipotez aşamaları, hukuk atölyeleri ve kurgusal duruşma simülasyonu aşamalarını içerir. Bu proje, Amerika Büyükelçiliği tarafından finanse edilmiştir. 

Target Audience: Bu proje, Türkiye genelinde hukuk fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencilerine veya hukuk fakültesinden yeni mezun olmuş kişiler için düzenlenmiştir.

Project Activities: Kurgusal Duruşma Laboratuvarı, Geleceğin Lider Hukukları Projesi’nin bir devamı niteliğinde ortaya çıkmıştır. Türkiye’de şiddet vakalarının önüne geçilmesi için katkıda bulunmak isteyen ve mücadelenin bir parçası olmak isteyen hukuk öğrencilerine bu anlamda kendilerini geliştirebilecekleri bir olanak yaratmak adına, KızBaşına Hukuk Ekibi tarafından tasarlanmış hipotezlerle en uygun mahkeme simülasyonunu oluşturulması hedeflenmiştir. 

Türkiye genelinde yapılan duyuru sonrasında seçilen 8 takıma 6284 Sayılı Kanun, İstanbul Sözleşmesi, Türk Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi, Savunma Hakkında Etik Sınırlar gibi çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu atölyeler, Av. Aslı Koçak Arıhan, Prof. Dr. Kadriye Bakırcı, Dr. Hatike Dilara Ağaoğlu Canay, Dr. Duygu Merki Çoksezen, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu uzmanlığında gerçekleştirilmiştir.  Devamla, hipotez aşaması, projenin araştırma ve geliştirme fazını temsil ederek; projenin hedefi çerçevesinde en etkili ve etik sınırlar dahilinde olan yasal metodların uygulanışını ortaya çıkarmıştır. 

Hipotez aşamasında akademisyenler, hukuki meslek grupları ve STK’lar yardımıyla oluşturulan üç farklı hipotez değerlendirmesi yapılmış, seçilen 8 takım, üç gün boyunca iddia ve savunmalarını gerçekleştirmiştir. Jüri değerlendirmesi, Av. Onur Tatar, Dr. Hale Akdağ Yüksel ve Av. Banu Çiftçi tarafından yapılmıştır. 

Jüri değerlendirmesi sonucu finale kalan 2 takım ise final oturumuna katılmış ve yeni bir pratik olay ile kurgusal duruşma sergilenmiştir. 7 Mart 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte hem kurgusal duruşma final oturumu gerçekleştirilmiş, hem de yaşam hakkı ellerinden alınan tüm kadınlar adına bir anma töreni düzenlemiştir. Final oturumu jüri değerlendirmesi Yargıtay Ceza Tetkik Hakimi Filiz Yalçın Çiflik, Av. Sibel Önder ve Av. Aslı Koçak Arıhan tarafından yapılmıştır. 

Anma töreni kapsamında her bir konuk masasına yerleştirilen mumlar konuklar tarafından aydınlatılıp, etkinlik boyunca söndürülmediler. Konuklar, aramızdan ayrılan şiddet kurbanı yüzlerce kadının yarım kalan ve anlatılamamış hayat hikayelerinin bulunduğu metinlere masalara yerleştirilen QR kodlar aracılığıyla ulaştılar. 250’nin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz büyük final etkinliğimizde Ankara Barosu Başkanı Sn. Av. Erinç Sağkan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Mansur Yavaş’ın eşi Sn. Nursen Yavaş, yaptıkları konuşmalarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne de atıfta bulunarak kadına şiddete karşı topyekün mücadelenin önemine değindiler.

Project Impacts: Kurgusal Duruşma Laboratuvarı projesi ile, yüzlerce başvuru arasından çeşitli aşamalardan geçirilerek seçilen 8 takım ile hem teorik hem de pratik eğitimler ve atölyeler düzenleyerek, Ceza Hukuku, Uygulamada Etik, Savunma Hakkı, Dilekçe Yazımı ve Usul Hukuku üzerine kapsamlı bir eğitim programı ile pratikte yaşanan “hukuk ve etik”  sorunları hakkında bilinç kazandırmış ve geleceğin hukukçularına ışık olmuştur. 

Başarı Hikayelerimiz: Projemiz Türkiye’de daha önce hiç yapılmamış bir uygulama olup Türkiye’nin ilk kadına yönelik şiddet alanında ceza konulu kurgusal duruşma simülasyonu niteliğindedir. Elde ettiği başarı ile çok sayıda habere konu olmuş ve ilgi görmüştür. 

Project Timeline: Proje, Temmuz 2019’da başladı ve Şubat 2020’de gerçekleştirilen final oturumunun ardından Haziran 2020’de tamamlandı. 

How to Connect:

To learn more about the project, participate in activities, and provide support, please visit our website: https://www.kizbasina.com/en/.  Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da güncel etkinliklerimiz ve çalışmalarımız hakkında bilgi alabilirsiniz.

en_USEnglish