Project Purpose:  Genç Akademi projesi, gençlerin sesini çıkarmasının neden önemli olduğunu ve bunu hangi yollarla yapabileceklerini göstermeyi hedefliyor. Projenin temel amacı, gençleri tanık oldukları toplumsal konular üzerine harekete geçirmek, onları izleyici konumundan çıkarıp aktör oldukları bilincine yükseltmek, kendilerini ifade edebilmeleri ve kendi çözümlerini üretebilmeleri için onlara bir imkan sunmaktır.

Project Scope: Gençlerin düşüncelerinin yok sayılamayacak kadar değerli ve toplumun ilerlemesi için zorunlu olduğunu başta gençler olmak üzere herkese duyurmayı amaçlayan bir proje olup, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle hayata geçirilmiştir.

Target Audience: Bu proje, toplumsal sorunlara ilişkin duyarlılıkları çok güçlü, ancak karar alma mekanizmalarındaki temsilleri son derece kısıtlı olan 14-18 yaş arası gençlerin kendilerini ifade etmeleri için onlara bir alan açmayı amaçlıyor.

Project Activities: 2022 yılının Ocak ayında faaliyete başlayan Genç Akademi projesi, iki aşamadan oluşuyor. Projenin ilk aşamasında 14-18 yaş arası gençler Udemy üzerinden ücretsiz olarak kayıt oldukları Genç Akademi-Aktivizme Giriş eğitimini tamamlamakta ve sertifikalarını almaktadır. Bu eğitim aktivizmin temelleri, yeni medya ve etkili medya kullanımı, aktivist araştırma ve veri bilimi, hiyerarşi biçimleri ve feminist aktivizmin tarihçesi üzerinde teorik bilgi edindirmeyi amaçlar.

Projenin ikinci aşaması, ilk aşama olan Genç Akademi Udemy Eğitimi’ni tamamlayıp edindiği sertifika ile KızBaşına internet sitesi üzerinden (başvuru formu üzerinden) başvuru yapmış ve başvurular arasından belirli kriterlere göre seçilmiş gençlerle deneyim paylaşımına ve pratik çalışmalara ayrılmıştır. Genç Akademi’nin bu aşaması projemize dahil olan gençlere KızBaşına’nın kuruluş, işleyiş ve organizasyon mekanizmasına dair bilgi vermenin yanında genç gönüllülüğünün ne demek olduğunu, toplumsal sorunları nasıl ele aldığımızı, tespit ettiğimiz toplumsal sorun ve ihtiyaçlara uygun çözümleri/projeleri üretim süreçlerimizi göstermeyi ve bu sayede onlara gelecek eylemleri için bir rehberlik imkânı sunmayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, çalışma alanımız olan toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme konusunda gençlerin farkındalık düzeyini artırmaya yönelik atölyeler ve çalışma grupları tasarlanmıştır. Aynı zamanda, gençlerin de fikirlerini ve çözüm önerilerini dinleyerek onların bakış açıları üzerinden bir fikir ortaklığı yürütmek, aktivizmi birlikte üretme imkanı sağlamak için ve eğitimler sırasında edindikleri bilgileri ortak bir şekilde pratiğe dökebilmelerine alan tanımak için, projenin bu aşamasında gençlerin proje örnekleri geliştirmeleri beklenmektedir.

Project Impacts:  “Genç Akademi” eğitimleri Udemy’de 10.000’e yakın insana ulaşmıştır. Gelen geri dönüşlere göre pek çok insanda farkındalık yaratmış ve pek çok kişiye fayda sağlamıştır.

Project Timeline: Proje, Ocak 2022’de başladı, proje şu anda bitmiş olsa da Udemy’de eğitimimiz hala devam etmektedir.

How to Connect:: Udemy eğitiminde bu linkten ulaşabilirsiniz: 

https://www.udemy.com/course/kizbasina-genc-akademi/

en_USEnglish