Project Name: Kurgusal Duruşma Simülasyonu

Project Purpose: Kurgusal Duruşma Simülasyonu projesinin amacı, genç avukatları bilinçlendirmek ve güçlendirmek, kadınların gelecekte toplumsal cinsiyete duyarlı ve etkin hukuki yardım almalarını sağlamak ve kadınları toplumsal cinsiyet eşitsizliğine uğradıklarında nasıl yanıt verecekleri ve gerekli yardımlara nasıl erişebilecekleri konusunda bilgilendirmektir. 

Project Scope: Kurgusal Duruşma Simülasyonu projesi, model simülasyon kiti, kit içerisinde yer alan rehberlerin bulunduğu websitesi, hukuk eğitimleri ve kurgusal duruşma simülasyonu aşamalarını içerir. Bu proje, İsveç Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. 

Target Audience: Bu proje, Türkiye genelinde hukuk fakültesi 4. sınıf öğrencilerine veya hukuk fakültesinden yeni mezun olmuş kişiler için düzenlenmektedir.

Project Activities: Kurgusal Duruşma Simülasyonu, 2023 Ocak ayında hazırlık ve planlama aşaması ile başlamış ve yedi farklı çıktıya ulaşmak hedeflenmiştir.

İlk aşama olarak bir eğitim modülü, ve model simülasyon kiti oluşturulacaktır. Bu kit içerisinde Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Yasal Referans Kılavuzu, Vaka Yönetim Kılavuzu, Kadınlar İçin Cinsiyete Dayalı Şiddet Sonrası Hak ve Eylemler Kılavuzu yer almaktadır. Sonrasında toplanan bilgilerin daha fazla kadına ve hukukçuya ulaşması adına, kılavuzların yer alacağı bir website oluşturulacaktır.

İkinci aşamada, “Kurgusal Duruşma Laboratuvarı” projesi hipotezlerinden öğrenilen bilgiler ve hukuk danışmanlarının yönlendirmeleri ışığında duyuru ve eleme aşamasından başarıyla geçen katılımcılar, eğitimlere ve Kurgusal Duruşma Simülasyonuna katılmaya hak kazanacak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı hukuki bakış açılarını derinleştirme imkanına sahip olacaklardır.

Project Impacts: Kurgusal Duruşma Simülasyonu projesi ile, yüzlerce başvuru arasından çeşitli aşamalardan geçirilerek seçilecek takımlar ile hem teorik hem de pratik eğitimler ve atölyeler düzenleyerek, geleceğin hukukçularına ışık tutacak ve oluşturulan rehberler ve kılavuzlar sayesinde özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve şiddete uğrayan kadınlara rehber olacaktır.

Project Timeline: Proje, Ocak 2023’de başladı ve Aralık 2023’de tamamlanması planlanmaktadır. 

How to Connect:

To learn more about the project, participate in activities, and provide support, please visit our website: https://www.kizbasina.com/en/.  Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da güncel etkinliklerimiz ve çalışmalarımız hakkında bilgi alabilirsiniz.

en_USEnglish