Project Name: Future Leader Legal Professionals Project 

Project Purpose: KızBaşına, Geleceğin Lider Hukukçuları projesi ile Türkiye genelinde bu konuda var olan pratik eksikliğinin giderilmesi ve farkındalığın arttırılması için Türkiye’de kadına şiddete ilişkin dava süreçlerinin yürütülmesine dair kapsamlı bir eğitim sunmayı amaçlamıştır. 

Project Scope: Geleceğin Lider Hukukçuları, kadına yönelik şiddete ilişkin dava süreçlerine odaklanan atölyeler, eğitimler ve bilinçlendirme çalışmalarını içerir. Proje, Amerika Büyükelçiliği tarafından finanse edilmiştir. 

Target Audience:  Bu proje, Türkiye genelinde hukuk fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ve hukuk fakültesinden yeni mezun olmuş kişiler için düzenlenmiştir.

Project Activities:  Geleceğin Lider Hukukçuları, Mart 2019’da hukuk ekibinin bir araya gelerek kapsamlı bir faaliyet planı oluşturmasıyla başladı. Bu bağlamda 11 Mayıs 2019 tarihinde “Kadına Yönelik Şiddete Hukukun Sözü” adlı konferansı ve vaka yönetim atölyesi, 18 Mayıs 2019 Tarihinde ise “Şiddetsiz İletişim Dili ve Şiddetsiz Dilekçe Yazımı” konferansı ve “Şiddetsiz Dilekçe Yazımı Atölyesi”, 1 Haziran 2019 tarihinde proje boyunca edinilen bilgilerin değerlendirilmesi adına Tetralemma etkinliği düzenlendi. Proje kapsamındaki atölye ve konferanslar Prof. Dr. Gülriz Uygur, Prof. Dr. Kadriye Bakırcı, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Av. Aslı Koçak Arıhan, Av. Sibel Önder, Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep Mutlu, Eski Hakim Av. Eray Karınca, Av. Birsen Atakan, Av. Hava Orhan ve Ürün Güner uzmanlığında gerçekleştirilmiştir.  

Project Impacts:  Geleceğin Lider Hukukçuları projesi ile, yüzlerce başvuru arasından titizlikle seçilen 38 lider hukukçuya hem teorik hem de pratik eğitimler ve atölyeler düzenleyerek, kadına yönelik şiddete ilişkin dava süreçleri hakkında çok sayıda uzmanın rehberliğinde kapsamlı çalıştaylar yürütüldü. Ek olarak, proje sonunda ücretsiz, herkese açık ve online olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuk Rehberi (Massive Open Online Courses-MOOC) yayınlanmış ve gerçekleşmiş eğitimlerden elde edilen çıktılar çevrimiçi olarak binlerce kişiye ulaşmıştır. Bu çıktılar ve eğitim cinsiyet eşitliği konusunda güçlü bir  farkındalık yaratmıştır.

Project Timeline: Proje, Mart 2019’da başladı ve Temmuz 2019’da tamamlandı. Ancak projenin etkisi ve farkındalığı çevrimiçi olarak yayınlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuk Rehberi (MOOC) ile devam etmektedir..

How to Connect: To learn more about the project, participate in activities, and provide support, please visit our website: https://www.kizbasina.com/en/.  Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da güncel etkinliklerimiz ve çalışmalarımız hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuk Rehberi adlı eğitimimize KızBaşına’nın Udemy hesabından ulaşabilirsiniz: https://www.udemy.com/course/kadina-yonelik-siddetle-mucadelede-hukuk-rehberi/

AŞAMA 1

Geleceğin Lider Hukukçuları Projesi 1. Ayağı:

11 Mayıs 2019 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, hukuk fakültesi öğrencilerinin yanı sıra konuyla ilgilenen herkesin katılımına açık olarak ‘Kadına Yönelik Şiddete Hukukun Sözü’ adlı konferans gerçekleştirilmiştir.Davos oturma düzeninde ilerleyen ve moderatörlüğünü Gürbüz Evren’in üstlendiği konferans iki oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir.

İlk oturumda Prof. Dr. Gülriz Uygur, (E) Hâkim Av. Eray Karınca ve Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Av. Aslı Koçak Arıhan yer almıştır. İlk oturum kapsamında konuşmacılar tarafından, kendi çalışma alanları ve mesleki tecrübelerinden yola çıkılarak, 6284 sayılı kanunun eksiklerini tartışılmış ve kanunun uygulanmasında oluşan sıkıntılar özellikle şiddet mağdurları açısından değerlendirilmiştir. İkinci oturumda Sosyal Hizmetler Uzmanı Zeynep Mutlu, Av. Sibel Önder ve Ürün Güner yer almıştır. ‘Mağdur’ odaklı ilerleyen bu oturumda; mağdurların korunması ve davaların yürütülmesinde yaşanılan problemlere değinilmiştir. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının kadına şiddet konusunda ulusal ve uluslararası rolü üzerinde durulmuştur.

Konferansın ardından konferansta yer alan konuşmacılar ve Türkiye genelinde seçilen 38 lider geleceğin hukukçuları ile kapalı bir Soru-Cevap oturumu düzenlenerek interaktif bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Sonrasında Av. Derya Baykan ile kadına şiddet davalarına ilişkin örnek bir vaka çalışması yapılmıştır. Ardından 38 lider öğrenci çalışma gruplarına ayrılarak kendilerine verilen vakalar üzerinde 1 haftalık bir çalışma yürütmüşler ve kendi dava dilekçelerini yazmışlardır.

AŞAMA 2

Geleceğin Lider Hukukçuları Projesi 2. Ayağı:

18 Mayıs 2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde AÜHF öğrencileri ve 38 geleceğin lider hukukçularının katılımıyla, Av. Birsen Atakan tarafından ‘Şiddetsiz İletişim Dili ve Şiddetsiz Dilekçe Yazımı’ konferansı gerçekleştirilmiştir.

Konferansın devamında, Av. Birsen Atakan tarafından 38 lider öğrenciye şiddetsiz dilekçe yazım atölyesi yapılmıştır.

Atölye çalışmasının ardından, Prof. Dr. Gülriz Uygur ile 38 lider öğrenci bir araya gelerek özel bir Soru-Cevap oturumu gerçekleştirmişlerdir.

Son oturum ise Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Hava Orhon ile düzenlenmiştir. Hava Orhon, uygulamada sıklıkla rastlanan örnek vaka tipleri üzerinden giderek, mevcut sıkıntıların nasıl giderilebileceği konusunda fikirlerini belirtmiş ve bir kadına şiddet dava sürecinin nasıl yürütülebileceğine ilişkin deneyimlerini lider öğrencilerle paylaşmıştır.

AŞAMA 3

Geleceğin Lider Hukukçuları Projesi 3. Ayağı:

Projenin 3. aşaması olarak, 1 Haziran 2019 tarihinde Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal ile bir eğitim gerçekleştirildi.

Ardından, proje boyunca edinilen tüm teorik ve pratik bilgilerin bir değerlendirme safhası niteliğinde olan Tetralemma etkinliği uygulandı Prof. Dr. Kadriye Bakırcı rehberliğinde yürütülen Tetralemma etkinliği ile 6284 sayılı kanuna dair teoride ve uygulamada keşfedilen/öğrenilen eksiklerin lider öğrenciler tarafından bütün yönleriyle ele alınması ve bu kapsamda mevcut sıkıntıların çözümü konusunda yeni bir bakış açısının ortaya konulması amaçlandı.

en_USEnglish