Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuk Rehberi

Uygulanan her projenin çıktılarının sürdürülebilinir kılınması ve dijital eğitim platformlarıyla entegrasyonu KızBaşına için önem taşımaktadır. Bu bağlamda 2019 yılında düzenlenen ve Türkiye’de hukuk alanında kadına şiddet ile mücadelede önem arz eden 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi üzerine yürütülen “Geleceğin Lider Hukukçuları Projesi” kapsamında MOOC (Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs) tasarlanmış olup Udemy üzerinden yayınlanmıştır. KızBaşına ekibi olarak eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin önemini vurgulamaktayız. Bu nedenle “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuk Rehberi” isimli kursa katılım ücretsizdir.

1. Kısım “Kadına Yönelik Şiddette Güncel Kavramlar” başlığını taşımaktadır ve eğitim süresi 8 dakikadır. Bu bölümde, eğitime bir temel teşkil edebilmesi açısından ihtiyaç duyulan bazı güncel kavramlar açıklanmıştır. 6284 sayılı Kanun bakımından önemli bir yere sahip olan kadının beyanı esastır ilkesi hakkında Prof. Dr. Gülriz Uygur’un anlatımına yer verilerek ilkenin mahiyeti ve ortaya çıkış amacı anlatılacaktır.

2. Kısım “Kadına Yönelik Şiddette Hukukun Yeri” başlığını taşımaktadır ve eğitim süresi 44 dakikadır. Bu bölümde 6284 sayılı kanun ve içerdiği tedbirler başta olmak üzere; sırasıyla ulusal ve uluslararası koruma mekanizmaları açıklanacak, ardından çok yönlü kavrayışın sağlanabilmesi amacıyla uygulamada rastlanılan eksikliklere değinilecektir. Kanun uygulamasında görülen eksiklikler Av. Sibel Önder’in anlatımı ile yaşanmış gerçek bir olay üzerinden gösterilecektir.

3. Kısım “Şiddetsiz İletişim Metodları” başlığını taşımaktadır ve eğitim süresi 22 dakikadır. Temel kavramların, mevzuatın, uygulamadaki çözüm ve eksikliklerin incelenmesinin ardından gelen bu bölümde özellikle avukatlara yönelik olarak şiddet dilinden arındırılmış dilekçe yazımı üzerinde durulacaktır. ‘Şiddetsizlik’ çerçevesinde ilerleyecek olan bölümün sonunda şiddet mağduru müvekkiller ile doğru iletişim yöntemleri de uygulamalı olarak ele alınacaktır. Şiddet mağduru müvekkiller ile sağlıklı ve doğru bir iletişimin nasıl sağlanabileceği konusunda Av. Birsen Atakan ile yapılan uygulamalı eğitim videosuna yer verilmiştir.

4. Kısım “Medeni Hukukun Gelişim Süreci” başlığını taşımaktadır ve eğitim süresi 9 dakikadır. Kadınların yalnızca fiziksel değil, özellikle aile hayatlarında önemli düzeyde ekonomik şiddete maruz kalmalarından dolayı eğitim içeriğinde kadınların medeni haklarının gelişimine de değinilmesinde fayda görülmüştür. Bu sebeple bu bölümde tarihsel bir gelişim ve mevcut haklar ele alınacaktır.

Son bölüm olan “6284 Sayılı Kanun-Tedbir Dilekçesi Yazımı” başlıklı bölümde ise Önceki kısımlarda öğrenilen kanuna dayalı olarak nasıl dilekçe yazılabileceği konusu ele alınacaktır. 5 farklı vakıa hakkında, 5 grup hukuk fakültesi öğrencisinin yazmış olduğu tedbir talepli dilekçeler eski hâkim, avukat Eray Karınca tarafından değerlendirilmiştir. Proje kapsamında seçilen lider hukuk öğrencilerince yapılan hataların göz önüne koyulması yoluyla, doğru ve eksiksiz dilekçe yazımı gösterilecektir.

Geleceğin Lider Hukukçuları Projesi kapsamında bu eğitime katkıda bulunan Prof. Dr. Gülriz Uygur’a, Prof. Dr. Kadriye Bakırcı’ya, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal’a, Av. Aslı Koçak Arıhan’a, Av. Sibel Önder’e, Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep Mutlu’ya, Eski Hakim Av. Eray Karınca’ya, Av. Birsen Atakan’a, Av. Hava Orhan’a ve Ürün Güner’e teşekkür ediyoruz.

en_USEnglish