HUKUKTA: KADINA ŞİDDET

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ŞİDDETE KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER

6284 Sayılı Kanun Nedir?

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kişiler ile şiddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişiler hakkında alınabilecek koruyucu ve önleyici tedbirleri barındıran bir acil servis kanunudur.

6284 Sayılı Kanun Kapsamında Korunan Kişiler Kimlerdir?

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

6284 Sayılı Kanunun Önemli Özellikleri Nelerdir?

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Mülkî Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Hâkim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Hâkim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Polis ve Jandarmanın Alabileceği Koruyucu ve Önleyici Tedbir Kararları

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Koruyucu Tedbir Kararları

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Önleyici Tedbir Kararları

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

ÖNEMLİ KANUNLAR VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Ev İci Siddete Yonelik Yargılar Gulriz Uygur

Ev içi şiddette uygulamacıların öncelikle toplumsal cinsiyet bakış açılarına sahip olmaları gerekmektir. Ön yargılara kapılmadan ev içi şiddetin mahremiyet bölgesi, özel alan gibi sebeplerden dokunulmaması tamamıyla insan hakları ihlali meselesidir.
6284 sayılı kanunun amacı Gülriz Uygur

Kadına 6284 kanunun şiddete derhal dur demeyle karşımıza çıkmaktadır. Kadına yönelik şiddetin toplumsal eşitsizliğin bir sebebi olduğu görülmektedir. Kadına yönelik şiddet kadınların cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldıkları şiddettir. Fakat aile içi şiddette erkeklerinde şiddete maruz kaldığı aşikardır dolasıyla erkekler şiddete uğramaz tamamıyla ön yargıdan ibarettir.
Ev içi şiddete yönelik hukuk kliniği uygulamaları Gülriz Uygur

Aile içi şiddettin hukuk kliniği çalışmalarında ki amaç hukuk fakültesi öğrencilerinde farkındalığı yaratmaktır. Dünya sorunu olan kadına yönelik şiddetin sürmesinin en büyük nedeni hukukçuların bu sorunu hiç bir zaman görmemeleridir veya önemsememeleridir. Bu bakışı kazandırmaya 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladık…
Hukuk Kimlikleri Projesi Tanıtımı Alpaslan Azapağası

Hukuki kimlikler projesi tanıtım videosu buradaki tek amaç eğitimsel açıdan yaklaşım değil. Temel amaçlarından birisi hukuk fakültesi öğrencilerinin daha öğrenciyken deneyim kazanması. Bir diğeri de dezavantajlı grupların özellikle kadınlar , çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi hukuki ihtiyaçlarını gidermek kapsamlı bir projedir. seçilen alan aile içi ve kadına yönelik şiddettir.
İstanbul Sözleşmesi ve Özen Gösterme İlkesi Gülriz Uygur

Şiddet mağduru kadın neden şikayet etmek istememektedir? Şiddet mağduru kadın neden şikayetini geri çekmektedir? Ne olursa olsun aileni sürdür… Kocandır şiddete katlan… bu tür çevresel etkiler sebebiyle şiddet mağduru kadınlar şikayet edememekte veya şikayetini geri çekmektedir. Özen gösterme ilkesi sadece şiddete uğrayana değil şiddet uygulayana da özen göstermeyi gerekmektedir.
en_USEnglish