Slide 2

Aşağıdaki senaryoları okuyun. Her birinde, istismarın fiziksel ve davranışsal gsötergelerini teşhis edin. Ayrıca sizi kuşkulandıran göstergeleri de belirleyin. Daha sonra bizim belirlediğimiz göstergelerle sizin bulduğunuz göstergeleri karşılaştırın.

Fiziksel İstismar Senaryo ve Gösterge Örnekleri

Senaryo

Senaryo 1

Öğrenciniz Can’ın, haftasonu yaptığı hırsızlıktan ötürü babasının kendisini kemerle dövdüğünü diğer öğrencilere anlattığına kulak misafiri oldunuz. Can’ı kenara çektiniz ve duyduklarınızı ona sordunuz. Tıbbi bir muayene olabileceğini söylediniz, o da kabul etti. Muayene sonucu Can’ın vücudunda herhangi bir yara bere veya izi bulunmadı. Can’ın babasını aradınız ve babası da oğlunu hırsızlık yaptığı için cezalandırmak amacıyla kemerle dövdüğünü onayladı. Can’ın babası onu her zamanki gibi okuldan almaya geldi ve Can babasını gördüğü için mutlu görünüyordu.

Gösterge 1

Can dayak cezasından ötürü fiziksel bir yaralanmaya maruz kalmamış. Babasıyla kendisinin açıklamaları benzer olduğu ve babasından korkmuş gibi görünmediği için, bu münferit bir olay olabilir.

Senaryo 2

Ali’nin bütün gün rahat oturamadınığını ve sürekli yer değiştirdiğini fark ettiniz. Ona “sorun nedir” diye sorduğunuzda, o da düştüğünü ve kalçasının ağrıdığını söyledi. Onu doktora götürdünüz. Ali’nin kayışla dövüldüğünü, kalçalarında morluklar ve sırtında iyileşmekte olan yara izleriolduğunu gördünüz. Bununla ilgili kendisine tekrar soru sorduğunuzda, evde gürültü yaptığında babası tarafından bazen dövüldüğünü kabul etti. Babasını aramanızdan çok korktu.

Gösterge 2

Ali dayak cezasına maruz kalmış. Bununla birlikte, yara izleri bunun sistematik olarak yapıldığını gösteriyor. Çocuk olmasından ötürü yaramazlık yapması ve yara izlerini  saklaması gibi göstergeler bunun bir istismar durumu olduğunu size göstermelidir.

Senaryo 3

6 yaşındaki Ayşe’nin yanağında, kolunun üstünde ve vücudun gövdesinde çürükler var. Ayşe, size hafta sonu merdivenlerden düştüğünü söyledi. Genelde Ayşe’nin kollarında yara bere izleri var. Annesi de Ayşe’nin merdivenlerden düştüğünü teyit etti ve şöyle dedi: Ayşe “erkeksi bir kız”, her zaman merdivenlerden düşer.

Gösterge 3

Oldukça kuşkulu bir açıklama. Araştırmalar merdivenlerden düşen çocuklarda bu denli fazla çürük ve yara bere izine dayanmadığını ortaya koymaktadır. Bu derece zararı ancak merdivenlerden sürüklenme veya itilme sonucu yuvarlanma yol açmış olabilir. Ayrıca çürükler vücudunun yumuşak bölgelerinde ve vücudunun belirli bölgelerinde var. Ayrıca daha önceleri de Ayşe bu tür çürüklerle okula gelmiş.

Senaryo 4

Baran kollarında morluk ve dizinde sıyrıklarla okula geldi. Ne olduğunu sorduğunuz zaman, kalabalık bir sokakta bisiklet sürerken (ki babası ona orada sürmemesini söylediği halde), bir arabaya çarpmamak için bisikletin direksiyonunu kırdığını ve düştüğünü söyledi. Nasıl yaralandığını sorduğunuzda, “düştüğümde” diye yanıtladı.

Gösterge 4

Baran’ın yara izlerinin yumuşak bölgelerde olmaması ve Kemikli bölgelerde olması bisikletten düştüğünü destekler görünmektedir.

Gösterge

Gösterge 1

Kaygı bozukluğu ve düşük özgüven göstermesi ve okul başarısının düşmesi her ne kadar cinsel istismar göstergeleri olsa da bu belirtiler Serpil’in cinsel olarak istismar edildiğini kesin olarak göstermez. Bu olayda daha çok boşanma sonrası ortaya çıkan stres belirtileri vardır. Annesinin yeni eşine boşanma sonrası verdiği bir tepki olabilir.

Gösterge 2

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Gösterge 3

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Gösterge 4

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Duygusal İstismar Senaryo ve Gösterge Örnekleri

Senaryo 1

Serpil sosyal ortamlarda her zaman çok kaygılı ve öz güveni çok düşük bir şekilde davranıyordu. Sene başında iyi notlar getirmesine rağmen, yıl sonuna doğru aniden notları çok düştü. Ona bu durumun nedenini sorduğunuz zaman, annesi ve babasının boşandığını, annesinin yeni eşiyle olduğunu, bu kişiyi hiç sevmediği söyledi. Biraz daha üstelediğinizde, annesinin erkek arkadaşının “sıkıcı ve aptal” olduğunu ve babasını özlediğini söyledi.

Senaryo 2

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Senaryo 3

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Senaryo 4

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Gösterge

Gösterge 1

Kaygı bozukluğu ve düşük özgüven göstermesi ve okul başarısının düşmesi her ne kadar cinsel istismar göstergeleri olsa da bu belirtiler Serpil’in cinsel olarak istismar edildiğini kesin olarak göstermez. Bu olayda daha çok boşanma sonrası ortaya çıkan stres belirtileri vardır. Annesinin yeni eşine boşanma sonrası verdiği bir tepki olabilir.

Gösterge 2

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Gösterge 3

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Gösterge 4

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Cinsel İstismar Senaryo ve Gösterge Örnekleri

Senaryo 1

Serpil sosyal ortamlarda her zaman çok kaygılı ve öz güveni çok düşük bir şekilde davranıyordu. Sene başında iyi notlar getirmesine rağmen, yıl sonuna doğru aniden notları çok düştü. Ona bu durumun nedenini sorduğunuz zaman, annesi ve babasının boşandığını, annesinin yeni eşiyle olduğunu, bu kişiyi hiç sevmediği söyledi. Biraz daha üstelediğinizde, annesinin erkek arkadaşının “sıkıcı ve aptal” olduğunu ve babasını özlediğini söyledi.

Senaryo 2

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Senaryo 3

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Senaryo 4

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Gösterge

Gösterge 1

Kaygı bozukluğu ve düşük özgüven göstermesi ve okul başarısının düşmesi her ne kadar cinsel istismar göstergeleri olsa da bu belirtiler Serpil’in cinsel olarak istismar edildiğini kesin olarak göstermez. Bu olayda daha çok boşanma sonrası ortaya çıkan stres belirtileri vardır. Annesinin yeni eşine boşanma sonrası verdiği bir tepki olabilir.

Gösterge 2

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Gösterge 3

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

Gösterge 4

TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST

en_USEnglish